máy mất áp 1v2 từ ic nguôn ra tụ c76 >c182 rồi lên audio u62 đo mạch thông trở kháng có hiện tại mất cả loa và míc đã thay ic nguồn vẫn không xuất dc áp 1v2 em thử ở 1 máy sống nhổ cả u60 và u62 ra bật nguôn vẫn có áp 1v2 ở tụ c76 thì có nghĩa main mất loa không liên quan đến audio nhưng lạ là thay uem chuẩn đã thử thay u62 vẫn not ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]