retore bao loi 14.e da thay doi fimwave,thay cap khac retore van vay,co khi dang chay man hinh xanh roi lai treo cap.ai qua roi xin chi giup ak

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]