ngày trước có bán 1 em 3gs ,,bay giờ khách bảo không xac được ,, mình kiểm tra thì hết pin cắm xac vẫn báo tia sét vào xạc ,,nhưng khi máy lên nguồn thì không vào xạc cũng không báo tia sét ,, ae ai biết bệnh này hộ mình với ,,


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]