tình hình nhận con máy thay màn , thấy lạ đem read file! read mấy lần mới dc , giờ kẹp nguồn kim cứ treo miết à! đập lại file cũ ko thấy thay đổi gì nhờ ae có máy sống read phụ mình cái nha
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]