Một website chuyên nghiệp được thiết kế tốt là một website biết cách phối hợp tốt nhất các hình ảnh với một giao diện ấn tượng, có mối liên quan chặt chẽ về bố cục website và thông tin trên website đó. Đồ họa rẻ tiền trông thiếu chuyên nghiệp và thông tin cồng kềnh, khiến cho người đọc cảm thấy nhàm chán. Quá nhiều đồ họa thì nghiệp dư, thiếu thông tin thì có vẻ đáng ngờ. Chìa khóa để một website thành công là sự cân bằng

Dịch vụ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]