mình nhận 1 con máy 4s cứ khởi động lại là sai ngày giờ dẩn đến không có sóng . ai có thể chỉ giáo cho mình thay con gì ko


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]