ip4 bị khoá mã bảo vệ. e đã Read Pass Ok. nhưng do trước đó tháo pin. mà nhập sai quá nhiều. nên thời gian mở pass trên IP giờ hàng vạn phút. bác nào có cách hay chỉ e chút


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]