Link down tool : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Sau khi setup + kết nối iphone :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

chọn Device cần kiểm tra + Chọn More Information :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Bảng chi tiết pin hiện ra :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]CycleCount : số lần pin được xạc đầy 100%
DesignCapacity : dung lượng thực ban đầu
FullChargeCapacity : dung lượng sạc đầy tối đa hiện tại

p/s: chia sẽ cho các bác tool này cực hiệu quả khi mua máy cũ .. các bác đã biết chém nhẹ tay .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]