có bác nào làm ok cái vụ này không, mình làm toàn báo lỗi Failed to retrieve package info from the internet
mặc dù đã làm đủ kiểu, sửa file hosts, dùng hotspot shield vẫn không ăn thua, xin các bác trợ giúp

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]