[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] khách đem vào mã bảo vệ. mọi khi cpu 6531d format con nào cũng done. hôm nay dính chưởng format xong ngủ luôn. nạp lại file vừa read ra bấm kim dòng treo 0;1a
anh em ai có file con này read giúp em với ạ. em xin cảm ơn nhiều
CPU 6531d nhé anh em

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]