NHƯ tiêu đề ,anh em nào có file chuẩn dc read file từ box voncano cho xin gấp khách dí rồi , thank nhiều : mytel 307-B ..

anh em nào ko có bóx mà có thì hú mình dưa cái tool crack cho read file[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]