Em cần vỉ làm chân CPU MSM8212, or cách nào để làm đc chân em nó ạ!
MỌI NGƯỜI GIÚP EM!~X(


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]