như tiêu đề ae nào có sơ đồ câu ic sim nokia 6070 cho mình xin với.máy khách bị bỏ con ic đó.cám oen ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]