Cái này cũng có lâu rồi , Nhược điểm là không có sóng nhé, vẫn có thể dùng wipi chơi game ầm ầm

hôm nay nhận được con 4 mà hết mất cặp nên tiện thể chia sẻ cho anh em nào chưa biết mà thích vọc vạch em nó làm ipod
máy bị tài khoản icloud
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Vào thẳng vấn đề chính luôn
Down load : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tải về giải nén
Mở File : P-N-B.jar
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Cắm cáp đưa máy về DFU
Đợi cho máy hiện như hình:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Để nguyên như vậy đừng tắt tool
mở tiếp file PuTTY Trong tool vừa giải nén về chọn như hình
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
sau đó ấn Enter
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Nhập login ass : Root
Pass : alpine
sau đó gõ lệnh : mount.sh
không tắt tool
Chạy WinSCP chọn như hình
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Với user name : root , pass : alpine
Tại cửa sổ hiện ra tiềm kiếm thư mục mnt1
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
sau đó vào applications tìm file setup.app và xóa nó đi
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Quay lại PuTTY gõ lệnh reboot_bak
chờ cho máy khởi động lại nó sẽ treo cáp đĩa . dùng tiny hay ired kick out recovery
chờ cho máy khởi động lại lần nữa là sẽ vào được menu
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Và đã mất icloud , vẫn có thể đăng nhập được icloud khác vào dùng nhé ,
nhưng khi rt vẫn dẫn lỗi icloud cũ

P/s : bác nào biết rồi thì bỏ qua để anh nào chưa biết mà muốn vọc vạch thì test nhé


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]