Máy up rom cook 4.x xài thời gian nó ì ra không chạy nỗi
khách yêu cầu về rom gốc có tiếng việt, cài tiếng việt vào ok nhưng tội một nỗi là không chọn được tiếng việt trong cài đạt mà phải chọn thông qua Morelacale, Cao nhân Forum giúp em xíu này cho nó hoàn thiện hơn em vô cùng cảm ơn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Chép tiếng việt xong em backup và chạy về stock sau đ1o restore lại thử thì ok luôn
link down cho bạn nào chưa có
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]