như tiêu đề ae ai có file gốc con này up qua odin cho e xin với ạ.thanks ae trước
p/s: tình trạng máy lên treo lôgo


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]