Em nhận con ip5 lỗi nghe gọi. Mất mic mất loa trong. Test loa test mic vẫn không đc. Câu tắt FL32 vẫn không đc. các a cho em hỏi nếu đã câu tắt FL32 thì khả năng lỗi con U8 không ạ. Em cảm ơn trước.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]