Tình hình nhận cây 3gs khong có dich vụ ,chạy lại như mọi khi,làm vẫn có sóng ,nhưng khi tắt nguồn,khởi động lại thì báo không có dịch vụ
bb 5.13 đã update đầy đủ p0 và ultranow,chạy lại vài lần vẫn vậy
anh em giúp với,thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]