Rest mã bảo vệ FPT f11 ok
Bước 1 : Bấm Power + Volum up .
Bước 2 : Di chuyển Volum up , chọn Normal bằng cách bấm Volum down , đợi máy khởi động lại .
Bước 3 : Done
chia sẻ file flash bằng volcanobox.
Link : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]