xin phần mềm face 6.1.6 cho 3gs mình đã cài nhưng máy yêu cầu phiên bản 7.0 mọi người giúp mình với thank you.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]