tình hình là em có con máy này bị rơi đất. trước em có bật lên chỉ dùng được mấy ngày lại bị. bác nào đã từng sửa con này rồi giúp em với ạ?:-s:-s:-s:-s:-s:-s:-sChú ý: Bài post sai box, không spam quá nhiều hình ảnh.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]