Mọi người giúp e con S8600 chạy đến file Factory FS bị lỗi như hình , e đã thử bỏ dấu tích ở file factory FS thì nó chạy đến file SHP APP cũng bị lỗi , nếu bỏ cả 2 file đó thì chạy qua được nhưng máy chỉ treo logo , bác nào đã gặp qua chỉ giúp e với . Thanks mọi người đã đọc bài
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]