máy trước đó rơi nước chạm ic nguồn thay nguồn mới míc vẫn có ok . dùng 1 hai ngày thì bị mất míc đo trwor kháng tại míc dưới đường này có vấn đề MEMS_MIC1_PWR_F VÀ MEMS_MIC2_PWR_F trở kháng chỉ động nhẹ kim chứ ko nhíc lên đo các tụ trở từ u60 xuồng vẫn vậy . nhưng em chưa giám đóng u60


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]