em có cây sky 760 để chế độ cdma only thì mất sóng còn để chế độ tự đôg thì chỉ hiện chữ E đẫ phần mềm k đc a e ai làm qua xin chỉ giúp ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]