em đã tháo ra thay cục pin chạy tất cả các rom gốc 3.1.2 3.1.3 4.0.1 4.1 4.2.1
Kể cả các bản FW custom tương tự
em đã thay cáp.thay máy tính.thay các phiên bản Itune cao thấp...
vào chế độ DFU và cả chế độ recovery mo vẫn ko vượt dc lỗi

Bác nào làm qua chỉ giáo em 1 chút
JB vvẫn làm ipod dc .nhưng no all như hình em chụp

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]