mình restore 3gs 6.1.6 newboot bb 5.13 xong thì bb lên 5.16.08. mình nâng lên 6.15 nhưng không được. resnow báo "Fetching baseband files (please be patient)".


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]