cần ae giúp fix lôi không hiên nguoi gọi cho 4s bằng sim ghép r-sim9 lên 8.1.1


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]