a e ai gặp qua tình trạng liệt phím nguồn iphone 3g thì hướng dẫn e cái hoặc cho e xin cái hình cầu cũng được à mr hiệp cho hình chia sẻ mà hình chết ko nhìn thấy được ai có chia sẻ cho e lại vs


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]