Những máy update qua OTA nên restore qua iTunes trước khi thực hiện jailbreak
Jailbreak áp dụng cho mọi thiết bị chạy iOS 8.0 -> 8.1.1 (8.2 Beta)
* yêu cầu : Find my iphone và passcode trước khi jailbreak !
tool :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
video hd: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
s/p: chúc anh em thành công @};-


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]