em mới nhận của khách một em tình trạng là loa ngoài khách bảo gọi đến nhiều lúc không có chuông, khi em nhận máy vẫn có chuông bình thường nghe gọi ok loa trong loa ngoài đều có dùng thử một hôm , đến hôm sau thử thì bị mất loa thử gọi 900 kiểm tra cả loa trong xem còn không cũng mất luôn , cắm tai nghe thử xem có không cũng mất. em thay cáp xạc khác và chạy lại cho em nó vẫn not ok mong anh em giúp, em xin cảm ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]