SHARE TIẾNG VIỆT N900A 4.4.2 N900UCUCNC2
Tiếng Việt Edit trên nền rom stock 4.4.2 ổn định không bị nóng máy hao pin, hard reset không bị mất tiếng việt !

File có pass anh em có 150 điểm trở lên cho max điểm + thanks + comment tại đây pass sẽ tự động bay vào inbox [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

thanks alinh, kb giúp đỡ đã fix full contacts và phone ! [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]