iTool việt hóa phiên bản mới nhất tương thích iOS 8. vì là phiên bản mới lên chưa việt hóa được hết chỉ được 95% thôi nhé, anh em load về dùng thử cũng giúp ích cho thời điểm hiện tại .
link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
s/p: nguồn sưu tầm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]