mình nhận con 3g bị lỗi wifi restore không active được , nhờ anh em có ios 4.1 active sẵn cho mình xin , xin đa tạ nhiều !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]