Nhận máy trong tình trạng sạc cắm vào im re, sơ đồ thì không có thế là ngồi mó một lúc cũng oke .Tiện thể vẽ lại cái slusion cho ae lần sau có gặp múc cho nhanh

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]