Như tiêu đề máy mới cài lại win hôm nay tải bản itune mới nhất về mà nó lại hiện thị như hình 2 cắm ipone vào mà không biết restor ở đâu, bác nào biết chỉ giúp em làm thế nào để nó đưa về giống hình 2 với ạ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]