mình gap trường hợp E66 sạc không đầy pin, báo sạc chạy hoài, nhưng không đầy pin , ai có cao kiến , hình ành chi giúp với :((


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]