con iphone 4 của e không có cydia ai biết cách chỉ giúp với

- - - Updated - - -

bác nào rảnh qua teamwui làm hộ e với
id 1 002 086 778
pass 2634


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]