Fix Lỗi Khóa Màn Hình và Hiện Bảng Vàng Cho SamSung Galaxy S

Sữa lỗi nhấn phím power không tác dụng và hiện bảng vàng Factory Mode không cần box, không cần tool !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Đối với lỗi hiện bảng vàng này và lỗi nhấn phím Power tắt luôn máy thì không có gì là xa lạ với anh em trong giới mobile những năm gần đây.

Flash lại firmware gốc vẫn không khỏi bệnh vì vấn đề là lỗi nằm ở phân vùng EFS. Để fix...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]