như tiêu đề e nhận khách máy thay cặp e luu shsh 5.1.1 ,va em restore nó báo lỗi 11 đã cài ,sinful iphone itunes v11.1
mà vẫn bị lỗi ai biết chỉ giúp e vói


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]