tuyệt tác của công nghệ !
Điện thoại thông minh đã không còn chỉ là điện thoại từ lâu rồi, chúng đang thay thế nhiều thiết bị và camera là một trong số đó. Thế nhưng camera cũng là một trong số những sản phẩm bị smartphone thay thế nhanh nhất. Người ta thường mang camera làm tiêu chí so sánh những chiếc điện thoại. Và nếu bạn là người dùng M9, hay M8, có lẽ bạn sẽ muốn tránh những cuộc 'so tài' như vậy.
Trong suốt 3 năm qua, HTC đã...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]