Nhận em note3 nhật sc-01f

nghe thợ nói bày tủ bị vậy

lên logo chớp tắt rồi rung liên tục

có lúc lên xài bt, có lúc bấm chỉ rung rồi lịm luôn

nạp pm,dump full, repaid các kiểu k đ

bung máy làm cứng done

nhận fix pan này cho ace, ai cần lh chữ ký nha

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]