Khách có con iphne4 bị rơi xuống đất mất nguồn. e đã thử mọi cách mà not ok. ae ai có cao kiến j chỉ e với ạ...tháo máy ra thấy một con ic to A4 hơi phồng. e cảm ơn ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]