Bẻ khóa LG Optimus Life L-02E
Mở mạng LG Optimus Life L-02E
Giải mã LG Optimus Life L-02E
Unlock LG Optimus Life L-02E

Mã:

Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM41
Selected model: L-02E
Reading info...
Model ID: LGL02E-00-L02E20a-DCM-JP-JUN-12-20130
IMEI:
Android version:
Battery level: 54%
Mode: Normal
Firmware compiled date: Jun 12 2013
Firmware compiled time: 22:57:33
Firmware released date: Jun 12 2013
Firmware released time: 22:57:33
SW Version: L02E
IMEI:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]