E vừa nhận cây 6700c của khách báo bị rớt, tình trạng khi lắp pin vào là màn hình sáng trắng, để khoảng 1 phút màn hình tối , sau đó bấm nút nguồn thì sáng lại. E mới vào nghề chưa biết bắt đầu từ đâu, anh em nào gặp qua trường hợp này xin chỉ giáo.
Thanks a/e


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]