máy up rom lên liliop treo logo giờ không vào được download mode không vào được recovery em đã ấn đủ mọi phím rồi

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]