Sam sung G7102 thay emmc done

p/s: nhận máy lên logo sam sung rồi khởi động lại
có lúc vô được menu chính rồi reset liên tục, repaid emmc, up rom các kiểu k hết
đoán em nó lỗi emmc thay mới nạp lại done
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


thành quả...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]