- Khi AE gặp lỗi như hình theo cách sau:
- Tháo pin -> gắn pin
- Nhấn giữ phím volume down khoảng 7s
- Nhấn giữ nút nguồn đến khi nghe rung một cái thả nút nguồn ra (vẫn giữ nguyên vol down) ->
- Đến khi màn hình xuất hiện dấu ! thì thả phím volume down
nhấn lần lượt các phím theo thứ tự sau -> volume up -> volume down -> nguồn -> volume down.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]