1. Cái này chắc e khỏi cần phải nói thêm , ae thợ unlock các dòng samsung đều biết .
    Link down cho ae nào cần , biết rồi đừng chém e nha :
    [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
    Nếu có thiếu đủ thì ae qua bên đây xem dùm e .
    [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]