N7100 repair boot = GPG S-BOOT CABLE
repair boot = GPG S-BOOT CABLE không tháo máy nên em còn zin
sau khi repair boot up rpm stock full ok
log up sw
Added!!
Enter CS for MD5..
Check MD5.. Do not unplug the cable..
Please wait..
AP_N7100XXUEML3_2229877_REV04_user_low_ship.tar.md 5 is valid.
Checking MD5 finished Sucessfully..
Leave CS..
Enter CS for MD5..
Check MD5.. Do not unplug the...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]