như tiêu đề mới nhận cây lumia525 rớt nước làm nước xong giờ chạm tai nghe.ae ai có sơ đồ hoại đã làm qua xin giúp đở thanks.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]